Oddělení výroby

Oddělení výroby je jedním z nejdůležitějších článků v celém výrobním řetězci. Pro zpracování surovin používáme moderní vybavení od předních výrobců v Evropě. Jedná se o automatické vstřikolisy: Engel, Arburg, Luxber, robotický komplex IML firmy Wittmann, centralizovaný systém zásobování materiálu Koch.
V současné době disponujeme:
- 107 vstříkolisů. Uzavírací síla největšího vstřikolisu je 9.317 kN (950 tun).
- 24 - vyfukovacích lisů

Vzhledem k nepřetržitému technologickému procesu, který je spojen s funkcí vstřikování plastů, pracuje výroba nepřetržitě sedm dní v týdnu.