Výstavba nového závodu "Polesie"

Datum: 21. února 2019

Od března 2018 začala v rámci investičního projektu výstavba nového závodu ve městě Kobrin pro výrobu hraček a ostatních plastových výrobků ve společnosti Polesie. V první etapě se v tomto projektu předpokládá výstavba výrobní a skladové haly a energetického centra. Podle plánu má být první etapa dokončena v prosinci 2019. V období od listopadu do prosince 2019 se do nových prostor přesune provozovna výroby a nástrojárna. Výstavba nového závodu je velmi důležitým projektem nejen pro společnost, ale i pro město. Toto rozšíření umožní společnosti Polesie nejen zvýšit objem výroby, ale zároveň poskytnout příležitost zaměstnání pro více než 200 obyvatel našeho města. V současné době pracuje na této výstavbě více než 200 specialistů stavebního oddělení naší soplečnosti.

Budoucnost je to, co vytváříme vlastníma rukama!