Série Malý inženýr

Název této řady stavebnic plně vysvětluje účel, pro který byla vytvořena. Stavebnice si klade za cíl intenzivně rozvíjet dětskou kreativitu, fantazii a prostorovou představivost. Všechny tyto vlastnosti jsou velmi důležité pro budoucí povolání dítěte technického směru, pokud se pro něj rozhodne. A právě tato stavebnice může odhalit u dítěte jeho technický talent. Velmi zajímavá je i skutečnost, že jednotlivé typy stavebnic jsou námětově odlišné avšak plně kompatibilní. Je možno tedy vytvořit celou sbírku sestav.