Vodní hračky

Tato kategorie je reprezentována různými vzdělávacími hračkami pro děti. S nimi se bude moci dítě seznámit s různými mechanismy, které jsou ovlivněny pohybem vody. Jsou to velmi krásné hračky, které mají za úkol vzbudit u dětí zájem o vědu. Zároveň rozvíjejí rychlé reakce na vnější podněty, jemnou motoriku a trpělivost. Jasné barvy jednotlivých dílů rozvíjejí u dětí schopnost tyto barvy rozlišovat. S vodními hračkami je možno si hrát doma i venku, třeba na pláži.